Νέα και ανακοινώσεις

12 Ιουνίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   265/2018 Ημερ/νια:                  12/06/2018 Προς: Αγράγγελος Εμμανουήλ Συνεργείο Αυτοκινήτων Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 23/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
12 Ιουνίου, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας […]
12 Ιουνίου, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΚΙΑ  11-06-2018 Αρ. πρωτ. 261/2018 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία […]
8 Ιουνίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   255/2018 Ημερ/νια:                  08/06/2018 Προς: ΜΑΧΑΙΡΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 20/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]