Νέα και ανακοινώσεις

3 Ιουλίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   345/2018 Ημερ/νια:                  03/07/2018 Προς: Κουτίκοβα Παυλίνα Χονδρικό εμπόριο Απορρυπαντικών Χαρτικών Είδη Οικιακής Χρήσης Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 25/2018 Απόφαση Προέδρου […]
2 Ιουλίου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
29 Ιουνίου, 2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

25 Ιουνίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   323/2018 Ημερ/νια:                  25/06/2018 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 24/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κας Γκαλή Γιαννούλας, σας […]