Νέα και ανακοινώσεις

31 Αυγούστου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

  Στην Συκιά σήμερα Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
31 Αυγούστου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
13 Αυγούστου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   433/2018 Ημερ/νια:                  13/08/2018 Προς: ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 39/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]
10 Αυγούστου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   227/2018 Ημερ/νια:                  10/08/2018 Προς:     ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ&ΥΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57013 ΤΗΛ 2310685200 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ […]