Νέα και ανακοινώσεις

6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   464/2018 Ημερ/νια:                  06/09/2018 ΦΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 42/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   463/2018 Ημερ/νια:                  06/09/2018 Προς: Χατζηγιάννης Νικόλαος Γεωπόνος Συκιά ΧαλκιδικήςΣας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   462/2018 Ημερ/νια:                  06/09/2018 Προς: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 43/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
31 Αυγούστου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

  Στην Συκιά σήμερα Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]