Νέα και ανακοινώσεις

19 Μαρτίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
18 Μαρτίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.30 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
13 Μαρτίου, 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ 2017

13 Μαρτίου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019