Νέα και ανακοινώσεις

1 Απριλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   107/2019 Ημερ/νια:                  01/04/2019 Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παλαιοχώρι Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 09/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
21 Μαρτίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
21 Μαρτίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
19 Μαρτίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]