Νέα και ανακοινώσεις

1 Απριλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   101/2019 Ημερ/νια:                  01/04/2019 ΠΡΟΣ ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 03/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου […]
1 Απριλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   108/2019 Ημερ/νια:                  01/04/2019 Προς: Μπότος Γεώργιος Υδραυλικές εγκαταστάσεις Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 11/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
1 Απριλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   102/2019 Ημερ/νια:                  01/04/2019 Προς: Εφημερίδα Θέμα της Χαλκιδικής Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ Τηλ. 2373065335 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 04/2019 Απόφαση Προέδρου […]
1 Απριλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   107/2019 Ημερ/νια:                  01/04/2019 Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παλαιοχώρι Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 09/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]