Νέα και ανακοινώσεις

14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Μπότου Ειρήνη Κατάστημα Εργαλείων Συκιά Χαλκιδικής ΤΚ63072 ΤΗΛ 2375042046 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 21/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
4 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ, Λογισμικές Εφαρμογές Λ. Μεσογείου Αθήνα   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]
4 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63088 ΤΗΛ 2375022402   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): […]
26 Μαΐου, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2022