Νέα και ανακοινώσεις

31 Ιουλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   354/2019 Ημερ/νια:                  31/07/2019 ΠΡΟΣ: Χατζηγιάννης Νικόλαος Γεωπόνος Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
26 Ιουλίου, 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 14 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

26 Ιουλίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:                   351/2019                  26/07/2019 Προς: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι […]
26 Ιουλίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   349/2019                  26/07/2019 Προς: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι […]