Νέα και ανακοινώσεις

18 Οκτωβρίου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝ 2019 (1) ΣΥΚΙΑ  18-10-2019 Αρ. πρωτ. 415/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι […]
24 Σεπτεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΟΕ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρθ.Πρωτ:                   401/2019 Ημερ/νια:                  24/09/2019 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 39/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]
19 Σεπτεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   399/2019 Ημερ/νια:                  19/09/2019 Προς: Αρεπαντής Κωνσταντίνος Χωματουργικές Εργασίες Συκιά Χαλκιδικής 63072 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 38/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]
17 Σεπτεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   397/2019 Ημερ/νια:                  17/09/2019 Προς: GP SAFETY IKE ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63073 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 37/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]