Νέα και ανακοινώσεις

17 Σεπτεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   397/2019 Ημερ/νια:                  17/09/2019 Προς: GP SAFETY IKE ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63073 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 37/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]
11 Σεπτεμβρίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
11 Σεπτεμβρίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
11 Σεπτεμβρίου, 2019

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]