Νέα και ανακοινώσεις

4 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63088 ΤΗΛ 2375022402   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): […]
26 Μαΐου, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2022

9 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρθ.Πρωτ: 249/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΈχοντας υπόψη:1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/812) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 […]
9 Μαΐου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών […]