Νέα και ανακοινώσεις

1 Αυγούστου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 26/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
1 Αυγούστου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθ. […]
29 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΤΖΕΛΙΟΥ Δ. ΜΑΡΟΥΔΑ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΕΑ ΣΕΡΜΥΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ63071 ΤΗΛ 6973674869 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 24/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
22 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63088 ΤΗΛ 2375022402   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): […]