Νέα και ανακοινώσεις

19 Δεκεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:541/2019 Ημερ/νια:                  19/12/2019 Προς: ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΑΛΗ ECO GREEN GARDEN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 52/2019 Απόφαση Προέδρου του […]
19 Δεκεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας»

Αρθ.Πρωτ:539/2019 Ημερ/νια:                  19/12/2019 Προς: Ζήσιος Αθανάσιος Υδραυλικός Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 51/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
19 Δεκεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:537/2019 Ημερ/νια:                  19/12/2019 Προς: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 50/2019 Απόφαση Προέδρου του […]
19 Δεκεμβρίου, 2019

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   535/2019 Ημερ/νια:                  19/12/2019 Προς: Καμπάς Γεώργιος Συνεργείο Αυτοκινήτων Ν.Μαρμαράς Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 49/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]