Νέα και ανακοινώσεις

4 Μαρτίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 82/2020 Προς: – Παπαστεργίου Αθανάσιος – Λοιπούς αναδόχους Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]
4 Μαρτίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 81/2020 Προς: – ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Λοιπούς αναδόχους Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]
4 Μαρτίου, 2020

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Αρθ.Πρωτ:80/2020 Ημερ/νια: 04/03/2020 Προς: –ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΦΩΤΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ –ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος […]
4 Μαρτίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 79/2020 ΠΡΟΣ: -ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 36 ΤΚ 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 […]