Νέα και ανακοινώσεις

22 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63088 ΤΗΛ 2375022402   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): […]
14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΖΑΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072 ΤΗΛ 2375041568 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 462/2022 απόφαση της επιτροπής οχημάτων του Ν.Π. […]
14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΖΑΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072 ΤΗΛ 2375041568 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 461/2022 απόφαση της επιτροπής οχημάτων του Ν.Π. […]
14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ&ΥΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57013 ΤΗΛ 2310685200 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2022 Απόφαση Προέδρου […]