Νέα και ανακοινώσεις

14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΖΑΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072 ΤΗΛ 2375041568 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 461/2022 απόφαση της επιτροπής οχημάτων του Ν.Π. […]
14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ&ΥΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57013 ΤΗΛ 2310685200 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2022 Απόφαση Προέδρου […]
14 Ιουλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Μπότου Ειρήνη Κατάστημα Εργαλείων Συκιά Χαλκιδικής ΤΚ63072 ΤΗΛ 2375042046 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 21/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
4 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ, Λογισμικές Εφαρμογές Λ. Μεσογείου Αθήνα   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]