Νέα και ανακοινώσεις

14 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 108/2020 Ημερ/νια: 14/03/2020 Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παλαιοχώρι Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 07/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
11 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 104/2020 Ημερ/νια: 11/03/2020 Προς: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 06/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
11 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 102/2020 Ημερ/νια: 11/03/2020 Προς: ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 36 ΤΚ 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 05/2020 Απόφαση Προέδρου του […]
11 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 100/2020 Ημερ/νια: 11/03/2020 Προς: Χατζηγιάννης Νικόλαος Απεντομώσεις-Μυοκτονίες Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 04/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]