Νέα και ανακοινώσεις

8 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13 Απριλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: -ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ 2375020222 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 16/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
13 Απριλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: -ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ 2375020222 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 15/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
13 Απριλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΛΣΟΣ ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 14/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]