Νέα και ανακοινώσεις

25 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος Μαλλίνης Ιωάννης
21 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη 546 27 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 19/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
21 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: -Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡ.-Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 18/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου […]
15 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 17/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]