Νέα και ανακοινώσεις

23 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
22 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
16 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: ΥΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 4ο ΧΛΜ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 27/2020 Απόφαση Προέδρου […]
15 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 26/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για […]