Νέα και ανακοινώσεις

17 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς:Π.Ραφτόπουλος – Κ.Παδόπουλος Ο.Ε. Υπηρεσίες Διαχείρησης Αποβλήτων, Βουλγαροκτόνου 3 Καβάλα Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 35/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
16 Ιουλίου, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2020

7 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς:ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
1 Ιουλίου, 2020

Προκήρυξη θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας […]