Νέα και ανακοινώσεις

30 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς:ΚΑΖΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥΝ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
29 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: Αρεπαντής Κωνσταντίνος Χωματουργικές Εργασίες Συκιά Χαλκιδικής 63072 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 40/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
27 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς:ΚΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Μαρμαράς Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 39/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]
27 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς:ΚΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Μαρμαράς Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 37/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]