Νέα και ανακοινώσεις

4 Ιανουαρίου, 2023

Ετήσια πακέτα μίσθωσης χώρου μόνιμων πελατών στο camping Platanitsi

Σχετικά: Απόφαση 62/2022 ΔΣ Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ Αγαπητοί μας πελάτες, Σας ευχαριστούμε που και φέτος επιλέξατε το camping Platanitsi για τις διακοπές σας. […]
30 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και […]
30 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΖΑΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072 ΤΗΛ 2375041568 Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες […]
11 Οκτωβρίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Προς: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ελαιοχρωματισμοί-Γυψοσανίδες Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, […]