Νέα και ανακοινώσεις

27 Σεπτεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Προς: Γκίζας Βασίλειος Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Συκιά Χαλκιδικής 6986261352 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
27 Σεπτεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Προς: ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΛΙΞΑΣ ΗΛΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 31/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
26 Σεπτεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς:ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΛΙΞΑΣΗΛΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΠΛΑΚΑΚΙΑΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΜΠΑΡΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 30/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας […]
26 Σεπτεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΛΙΞΑΣ ΗΛΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 29/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]