Νέα και ανακοινώσεις

14 Δεκεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Αρθ.Πρωτ:701/2020 ΠΡΟΣΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 56/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
8 Δεκεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Αρθ.Πρωτ: 692/2020 Προς:Αρεπαντής ΚωνσταντίνοςΧωματουργικές ΕργασίεςΣυκιά Χαλκιδικής 63072 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 55/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
27 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες για χωματουργικές εργασίες με βαριά μηχανήματα στο […]
27 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες για επισκευή της περίφραξης με βαριά μηχανήματα […]