Νέα και ανακοινώσεις

5 Απριλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
5 Απριλίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Αρθ.Πρωτ: 144/2021 Προς:Ζάββας ΚωνσταντίνοςΕλαιοχρωματισμοί-ΓυψοσανίδεςΣυκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 15/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, […]
2 Απριλίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ63072 ΤΗΛ.2375041906/2375350210 ΣΥΚΙΑ 2/4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1 Απριλίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Αρθ.Πρωτ: 137/2021 ΠΡΟΣΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΑΛΗECO GREEN GARDENΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝΣυκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 12/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]