Νέα και ανακοινώσεις

15 Ιουλίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 42/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]
15 Ιουλίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2375072233 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
10 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών […]
10 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2375072233 Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες […]