Νέα και ανακοινώσεις

10 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών […]
10 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2375072233 Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες […]
29 Ιουνίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:387/2021   Προς: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 40/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
29 Ιουνίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ63072 ΤΗΛ.2375041906 ΣΥΚΙΑ 29/6/2021