Νέα και ανακοινώσεις

15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερ/νια:                  15/9/2021 Αρθ.Πρωτ:                 516/2021                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ  ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ             «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 […]
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ημερ/νια: 15/9/2021Αρθ.Πρωτ: 515/2021«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών […]
3 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Προς:Αγράγγελος ΕμμανουήλΣυνεργείο ΑυτοκινήτωνΣυκιά Χαλκιδικής Σας Ν.Π. προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «ανάθεση για επισκευή και συντήρηση […]
11 Αυγούστου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ63072 ΤΗΛ.2375041906/2375350210 ΣΥΚΙΑ 11/8/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ