Νέα και ανακοινώσεις

22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 49/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, […]
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 48/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 47/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερ/νια: 15/9/2021Αρθ.Πρωτ: 517/2021ΠΡΟΣΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]