Νέα και ανακοινώσεις

11 Οκτωβρίου, 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020

22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 49/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, […]
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 48/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 47/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]