Νέα και ανακοινώσεις

22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 47/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερ/νια: 15/9/2021Αρθ.Πρωτ: 517/2021ΠΡΟΣΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις […]
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερ/νια:                  15/9/2021 Αρθ.Πρωτ:                 516/2021                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ  ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ             «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 […]
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ημερ/νια: 15/9/2021Αρθ.Πρωτ: 515/2021«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών […]