Νέα και ανακοινώσεις

11 Οκτωβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΚΙΑ  11-10-2021 Αρ. πρωτ.  551/2021  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 […]
11 Οκτωβρίου, 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020

22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 49/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, […]
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 48/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]