Νέα και ανακοινώσεις

31 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την […]
24 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΚΙΑ 24-12-2021Αρ. πρωτ. 648/2021 Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της […]
24 Δεκεμβρίου, 2021

απολογισμός 2020

Ο απολογισμός των νομικών προσώπων είναι ένας εξολογιστικός τρόπος αποτύπωσης της οικονομικής πορείας της επιχείρησης μέσα στο έτος που διανύουμε, αφορά το διάστημα από 1-1-2020 έως […]
13 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: -Κ. ΠΑΥΛΟΥ – Π. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ Ο.Ε. INFOONE ACCOUNTANT & BUSINESS SUPPORT ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 49, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 […]