Νέα και ανακοινώσεις

9 Ιουνίου, 2017

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ 63072 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ/FAX 2375041906 @ detoroni@otenet.gr   ΠΡΟΣ: ΨΥΚΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Συκιά 09/06/2017 Αρ. Πρωτ. 194/2017 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της […]
7 Ιουνίου, 2017

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ 63072 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ/FAX 2375041906 @ detoroni@otenet.gr   ΠΡΟΣ: ΛΙΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Συκιά 07/06/2017 Αρ. Πρωτ. 192/2017 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της απόφασης […]
7 Ιουνίου, 2017

Ανακοίνωση απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ 63072 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ/FAX 2375041906 @ detoroni@otenet.gr   ΠΡΟΣ: ΚΟΥΤΙΚΟΒΑ ΠΑΥΛΙΝΑ Συκιά 07/06/2017 Αρ. Πρωτ. 191/2017 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της απόφασης […]
2 Ιουνίου, 2017

αποδεικτικό ανάρτησης για προμήθειες υδραυλικών ειδών

Στην Συκιά σήμερα Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που βρίσκεται […]