Νέα και ανακοινώσεις

24 Μαρτίου, 2018

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 04/2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ […]
24 Μαρτίου, 2018

Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 04/2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ […]
13 Μαρτίου, 2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 ΑΦΜ. 090059670 Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ        […]
13 Μαρτίου, 2018

Αποφαση ΔΣ Προσκλησης έκτακτης Γεν Συνέλευσης