Νέα και ανακοινώσεις

16 Απριλίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   130/2018 Ημερ/νια:                  16/04/2018 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 4/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κας Γκαλή Γιαννούλας, σας […]
13 Απριλίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   122/2018 Ημερ/νια:                  13/04/2018 Προς: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 3/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
13 Απριλίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   120/2018 Ημερ/νια:                  13/04/2018 Προς: Μπεζά Μαρία, κτηνίατρος- τεχνολόγος τροφίμων Ανδρέα Παπανδρέου 53 Καλαμαριά Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 2/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου […]
13 Απριλίου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   118/2018 Ημερ/νια:                  13/04/2018 Προς: Χατζηγιάννης Νικόλαος Απεντομώσεις-Μυοκτονίες Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 1/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]