Νέα και ανακοινώσεις

17 Μαΐου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   203/2018 Ημερ/νια:                  17/05/2018 Προς: Μπακίρας Δημ. Βασίλειος  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Συκιά Χαλκιδικής  Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 13/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
10 Μαΐου, 2018

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Συκιά σήμερα Πέμπτη 10 Μαϊου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που […]
9 Μαΐου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                   194/2018 Ημερ/νια:                  09/05/2018 Προς: Π.Ραφτόπουλος – Κ.Παδόπουλος Ο.Ε. Υπηρεσίες Διαχείρησης Αποβλήτων, Βουλγαροκτόνου 3 Καβάλα Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 12/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού […]
9 Μαΐου, 2018

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                   193/2018 Ημερ/νια:                  09/05/2018 Σαραφιανός Γεώργιος Εμπορία τζαμιών και κουφωμάτων Πολύγυρος Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 11/2018 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]