Νέα και ανακοινώσεις

9 Μαρτίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παλαιοχώρι Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 03/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου […]
9 Μαρτίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 02/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου […]
8 Μαρτίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 01/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
1 Μαρτίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΡΝΑΙΑ Έχοντας υπόψη :           Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες […]