Νέα και ανακοινώσεις

26 Μαΐου, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2022

9 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρθ.Πρωτ: 249/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΈχοντας υπόψη:1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/812) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 […]
9 Μαΐου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών […]
14 Απριλίου, 2022

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:184/2022 Ημερ/νια:                  14/4/2022 Προς: Μπεζά Μαρία, κτηνίατρος- τεχνολόγος τροφίμων Ανδρέα Παπανδρέου 53 Καλαμαριά Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 7/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές […]