Νέα και ανακοινώσεις

28 Νοεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

22 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών […]
9 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΚΙΑ 9/5/2023 ΑΡ/ΠΡΩΤ: 251/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ύστερα […]
1 Μαρτίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΚΙΑ 1/3/2023ΑΡ/ΠΡΩΤ: 73/2023