Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφαση ΔΣ Προσκλησης έκτακτης Γεν Συνέλευσης
13 Μαρτίου, 2018
Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα
24 Μαρτίου, 2018

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02
ΑΦΜ. 090059670 Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                                                                          ΣΥΚΙΑ 8-03-2018
Αρ. πρωτ. 36/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με την υπ αριθμόν 7/2018 απόφαση ΔΣ της επιχείρησης αποφασίσθηκε να συγκληθεί έκτακτη
γενική συνέλευση την 26η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, όμως επειδή προκύψανε
κι άλλα θέματα και προς αποφυγήν άσκοπων διαδικασιών μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία του
ΓΕΜΗ συγκαλούμε νέα έκτακτη γενική συνέλευση σύμφωνα με την υπ αριθμόν 8/2018 απόφαση του
ΔΣ της επιχείρησης σε νέα ημερομηνία και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας
καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που
βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 4η Απριλίου 2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Αντικατάσταση μέλους (προέδρου) ΔΣ κι ανασυγκρότηση σε σώμα
2. Μετά από την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2016,
την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας καθώς και των Αποτελεσμάτων της 31-12-2016, με τις επ΄
αυτού Εκθέσεις του Διοικητικού
3. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
για την χρήση 2016.
4. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., και των Ελεγκτών της Χρήσης από κάθε αποζημίωση για τη
χρήση από 01/01/16 μέχρι 31/12/16
5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωματικό του για την επόμενη χρήση από 01/01/17
μέχρι 31/12/17 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Αποζημίωση προέδρου
7. Διάφορα άλλα θέματα κι ανακοινώσεις
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του
νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *