ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
9 Ιουνίου, 2017
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
27 Ιουνίου, 2017

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΚΙΑ 63072 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ/FAX 2375041906

@ detoroni@otenet.gr

Συκιά 09-06-2017

Αρ.Πρωτ: 195/2017

Πρός:

Μελίσση Δημήτριο

Κατασκευές Ιστιοσελίδων

Συκιά Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσης Τορώνης Δημοτική Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία κατασκευής ιστιοσελίδας www.campingplatanitsi.gr με το κόστος που η κατασκευή συνεπάγεται όπως κόστος για κατασκευή, κόστος για δημιουργία χώρου blog, κόστος για ετήσια φιλόξενία και συντήρηση ιστιοσελίδας, κόστος για ετήσια ανανέωση ονόματος χώρου κλπ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός μιας βδομάδας:

  1. Οικονομοτεχνική προσφορά και τιμοκατάλογο, σφραγισμένα και υπογραμμένα

  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νομιμη χρήση

  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ

  4. Ποινικό μητρώο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φάλκος Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *