ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021
 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια των εξής προιόντων καθαρισμού και ειδών μέτρων ατομικής προστασίας, αντισηπτικών και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για το κάμπινγκ Πλατανίτσι και δημοτικό σφαγείο:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚOY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4Λ150 τεμάχια
2ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 4Λ150 τεμάχια
3ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ULTRA 4L100 τεμάχια
4ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ -ΣΚΟΥΡΙΩΝ 4 Λ70 τεμάχια
5ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4Λ70 τεμάχια
6ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 1 Λ150 τεμάχια
7ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 1 Λ115 τεμάχια
8ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ 1Κ200 κιλά
9ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΡΟΛΑ 75Χ72200 τεμάχια
10ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΧΥΜΑ1300 κιλά
11ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ WC 50Χ50 500 τεμάχια
12ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ400  τεμάχια
13ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5ΚΙΛΟ40 τεμάχια
14ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 30ΤΜ/200ΓΡ60 τεμάχια
15ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ100 τεμάχια
16ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ100 τεμάχια
17ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ TRIPLEX100 κιλά
18ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ75ΕΚ40 τεμάχια
19KAΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΥΦΤΗ 31ΛΙΤΡ6 τεμάχια
20ΠΙΓΚΑΛ WC40 τεμάχια
21ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 35ΛΙΤΡ50 τεμάχια
22ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4ΛΙΤΡ80 τεμάχια
23ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΑΥΡΑ ΣΥΣΚ 100ΤΜΧ60 τεμάχια
24ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 80% 0,5ΛΙΤΡ100 τεμάχια
25ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 80% 4ΛΙΤΡ50 τεμάχια
26ΜΑΣΚΑ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ100 τεμάχια

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Πέμπτη 3/6/2021:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο
Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ    
ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.