ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
24 Μαρτίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Απριλίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ:
Ο μηχανισμός πρόσβασης θα αποτελεί μια κινητή κατασκευή πτυσσόμενου διαδρόμου που εγκαθίσταται στην ακτή και μπορεί να παρέχει αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα. Ο χρήστης αφού επιβιβαστεί στο κάθισμα της διάταξης, με τη χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα μπορεί να μετακινηθεί από και προς τη θάλασσα χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου. Η κατασκευή θα αποτελεί ενιαίο σύνολο και θα περιλαμβάνει:

  • Ερμάριο μέσα στο οποίο θα βρίσκονται οι κινητήριοι μηχανισμοί, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου, οι μπαταρίες τροφοδοσίας των κινητήρων, ο φορτιστής μπαταριών και αποθηκευτικός χώρος εξαρτημάτων.
  • Πλαίσιο –συνδεδεμένο με το ερμάριο- του οχήματος μεταφοράς του πτυσσόμενου διαδρόμου .
  • Ειδικοί τροχοί τύπου μπαλονιού για την κίνηση του οχήματος .
  • Πτυσσόμενο διάδρομο, συνδεδεμένο με το όχημα, πάνω στον οποίο κινείται το τροχήλατο κάθισμα .
  • Σύστημα ιμάντων έλξης για την κίνηση του καθίσματος .
  • Τροχήλατο κάθισμα για την μεταφορά του χρήστη .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Τρίτη 30/3/21:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.