ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

απολογισμός 2020
24 Δεκεμβρίου, 2021
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 31ης Δεκεμβρίου 2021
31 Δεκεμβρίου, 2021

ΣΥΚΙΑ 24-12-2021
Αρ. πρωτ. 648/2021

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 μ.μ. με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:
-Εκλογή μελών ΔΣ
-Αποζημίωση προέδρου
-Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

ο Πρόεδρος

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.