ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
14 Ιουλίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
29 Ιουλίου, 2022

Προς:

ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63088

ΤΗΛ 2375022402

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια τριών καμερών με τα ανάλογα παρελκόμενα για να τις εγκαταστήσουμε στο γκισέ της τιμολόγησης στο κάμπινγκ Πλατανίτσι’’.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης δαπάνης  έχει ως εξής:

Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο  ποσό των578,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.7134.00  στον Π/Υ της επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.

Αναλυτικότερα χρειαζόμαστε:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣ/ΤΑ
1ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ HIKVISION DVR DS-7104HGHI-K1 (S) 4CH1 τμχ
2REFURBISHED ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3,5’’ 500GB ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ BRANDS1 τμχ
3ΚΑΜΕΡΑ BULLET HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF © 2.8  1080P ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ3 τμχ
4ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSD12050 12V/5A MINI3 τμχ
5ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ1 τμχ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 28/7/22:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                    ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.