ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26 Μαρτίου, 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 Απριλίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΣΥΚΙΑ 03/4/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ: 117/2024

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ          

Προς: ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088  

Ταχ. Δ/νση: Συκιά Χαλκιδικής 63072                                       

Τηλ.: 2375041906                                                                    

Πληροφορίες: Σ.Θεοχάρης                                                       

Email: detoroni@otenet.gr                                            

Αρ.ΓΕΜΗ:122148657000   

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία παροχής τεχνικού ασφαλείας για το κάμπινγκ Πλατανίτσι, το κεντρικό και το δημοτικό σφαγείο της επιχείρησης. Η εργασία αφορά υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας της ΑΕ του Δήμου Σιθωνίας και αφορά τη χρήση 2024 και το πρώτο διάστημα του 2025, θα είναι συνεχιζόμενη έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και να μη μένει η επιχείρηση στις αρχές του νέου έτους χωρίς τεχνικό ασφαλείας οπότε θα ολοκληρωθεί στις 28-2-2025. Αναλυτικότερα το σύνολο ωρών εργασίας του αναδόχου μέσω του ιδίου ή συνεργατών του, κατά τη διάρκεια του 2024 υπολογίζονται στις 50 ώρες και κατά τη διάρκεια του 2025 υπολογίζονται στις 8,3 ώρες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 10-4-2024:

Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος

                                                                                    Ο πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ.Δ.Α.Ε.

Σάρτιος Θεοχάρης

       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *