απολογισμός 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
13 Δεκεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
24 Δεκεμβρίου, 2021

Ο απολογισμός των νομικών προσώπων είναι ένας εξολογιστικός τρόπος αποτύπωσης της οικονομικής πορείας της επιχείρησης μέσα στο έτος που διανύουμε, αφορά το διάστημα από 1-1-2020 έως και την 31-12-2020. Τα στοιχεία κατατέθηκαν από τον σύμβουλο της επιχείρησης σύμφωνα με τις καταχωρήσεις στα βιβλία της επιχείρησης από τον λογιστή και τις ενταλματοποιήσεις που έγιναν. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν έργα, προμηθειες, υπηρεσίες και πληρωμες μισθοδοσίας καθως και δημοσίων φορέων.   Έτσι λοιπόν στα έσοδα παρουσιάζει όλες τις εισροές που έχουν  έρθει στην επιχείρηση άσχετα  το έτος που αφορούν, καθώς και τα ταμειακά της διαθέσιμα που φέρνει από το προηγούμενο έτος. Στα έξοδα αποτυπώνονται όλες οι δαπάνες που έχουν αναληφθεί να γίνουν, ασχέτως αν πληρώθηκαν, καθώς επίσης περιλαμβάνει κι όσες πληρωμές δαπανών προηγούμενων ετών έχουν γίνει στο τρέχον έτος και γίνεται μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του έτους. Η διαφορά με τον ισολογισμό είναι ότι, μέσα στον ισολογισμό αποτυπώνονται και τα πάγια, οι αποσβέσεις, οι μεταβατικοί λογαριασμοί και οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν όλες τις χρήσεις και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από προηγούμενες χρονιές συγκεντρωτικά και φυσικά οι ζημιές ή κέρδη αντίστοιχα. Στην ουσία ο ισολογισμός είναι μια  γενική εικόνα για την συνολική κατάσταση της επιχείρησης διαχρονικά ενώ ο απολογισμός συγκεκριμενοποιεί την εξέλιξη των οικονομικών στο έτος που διανύουμε. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που σας είχα καταθέσει στο τέλος του 2019 και αφορούσε τη χρήση του 2020 επισημαίνω τα εξής και σας παρουσιάζουμε την εισηγητική έκθεση.

Στον απολογισμό 2020 έχουμε

  • το ταμειακό διαθέσιμο που είχαμε την 1-1-2020,
  • όλα τα έσοδα που εισπράξαμε άσχετα από ποια πηγή εσόδων προερχόταν
  • τα έσοδα που εισπράξαμε  κι αφορούσαν παρελθόντα έτη 
  •  δαπάνες προηγούμενων ετών που πληρωθήκαν μέσα στο 2020
  • δαπάνες που δημιουργήσαμε μέσα στο 2020 άσχετα αν πληρώθηκαν όλες

Για την χρήση 2020 η Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ ξεκίνησε με ταμειακά διαθέσιμα την 1-1-2020 που ήταν 67.889,55 ευρώ, εισέπραξε από έσοδα εμπορικής δραστηριότητας 421.091,44 ευρώ από τόκους 124,54 ευρώ κι από παρεπόμενες δραστηριότητες έκτακτα κι ανοργανα εσοδα 2.330,37 ευρώ. Σύνολο στο ταμείο της επιχείρησης το 2020 μπήκανε 491.395,90 ευρώ. Για το 2020 αντίστοιχα είχε έξοδα μισθοδοσίας 173.892,36 ευρώ σε αμοιβές εξωτερικών συνεργατών-τρίτων 70.388,69 ευρώ, σε παροχές τρίτων 117.926,19  ευρώ, σε φόρους-τέλη 4.177,19 ευρώ, σε φορολογία εισοδήματος  3.800,00 ευρώ σε γενικά έξοδα επιχείρησης 48.102,55 ευρώ, σε χρηματοοικονομικά έξοδα 2.149,92 ευρώ και πλήρωσε υποχρεώσεις προηγούμενων ετών συμπεριλαμβανομένων των φόρων δόσεων κι οφειλών σε ΙΚΑ και Δ.Ο.Υ 29.103,94 ευρώ. Συνολικά η επιχείρηση έκανε έξοδα της τάξεως των 449.540,84 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει έσοδα μείον τα έξοδα είναι 41.895,06  ευρώ,  αποτελούν  το νέο ταμείο  της επιχείρησης με 31-12-2020. 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  • Ο στόχος των εσόδων χρήσης δεν καλύφθηκε λόγω covid-19 κι έτσι είχαμε μια απόκλιση κατά 179.203,00 ευρώ και από πρόβλεψη 602.750,00 ευρώ φθάσαμε σε εισπράξεις στις 423.546,00 ευρώ ποσοστό αρνητικής απόκλισης 29,80 % του αρχικού στόχου. Μικρό ρόλο έπαιξε και η μη εκταμίευση επιδοτήσεων από ΟΑΕΔ λόγω καθυστέρησης που οφειλόταν στον ΟΑΕΔ. Σε σχέση με τον κλάδο του τουρισμού που για το 2020 κατέγραψε πτώση σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ που άγγιξε το 60% κρίνεται ικανοποιητικό.
  • Σε αντίθεση όμως των απωλειών καταφέραμε και μειώσαμε τα προϋπολογισθέντα έξοδα  κατά 342.043,00 ευρώ και από πρόβλεψη 762.480,00 ευρώ κάναμε έξοδα τις τάξεως των 420.436,00 ευρώ ποσοστό θετικής απόκλισης 42,12% του αρχικού πλάνου. Με αυτόν τον τρόπο υπερκαλύφθηκαν πλήρως οι απώλειες εσόδων που ήταν 29,80%. Ένα μεγάλο μέρος προήρθε από μειώσεις στην μισθοδοσία και το υπόλοιπο από την πιο ορθολογική διαχείριση των δαπανών μας.
  • Τα Π.Ο.Ε μας έχουν σχεδόν μηδενιστεί κι έχουν εξοφληθεί πλήρως όλες οι υποχρεώσεις από δόσεις παρελθόντων ετών στην Δ.Ο.Υ και σε ΕΦΚΑ που ταλάνιζαν χρόνια την επιχείρηση.
  • Αρνητικό σημείο είναι οι εκταμίευση απαιτήσεων παρελθόντων ετών από πελάτες του κάμπινγκ Πλατανίτσι και μάλιστα άνω της 5ετίας. Αυτό παρ’ όλες τις προσπάθειες της διοίκησης και των συνεργατών που είχαν την εντολή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο,  στάθηκε ανέφικτο να τις εισπράξουμε μιας και δεν υπάρχουν επαρκή αρχεία, στοιχεία και  παραστατικά που να στοιχειοθετούν πλήρως τις εν λόγω οφειλές έτσι ώστε η επιχείρηση να κινηθεί και νομικά.

Μπορούμε  να πούμε ότι ο προϋπολογισμός 2020 αν και δεν εκτελέστηκε με ακρίβεια λόγω covid-19 έκλεισε όμως ισοσκελισμένος. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε παρ’ όλες τις απώλειες να μην δημιουργήσουμε αρνητικό ταμειακό ισοζύγιο. Καταφέραμε ενώ είχαμε μεγάλη πτώση εσόδων να ισορροπήσουμε την επιχείρηση και να εμφανίζει μια υγιή εικόνα.  Αυτό επιτεύχθη αφ’ ενός με μείωση δαπανών που δεν αλλοίωσαν την φύση της επιχείρησης μας όμως, από το προσωπικό και τους συνεργάτες που κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες βάζοντας ΄πλάτη΄,από την εξωστρέφεια που δείξαμε προωθώντας πιο δυναμικά το προϊόν μας, την στήριξη που είχαμε σε καθημερινά θέματα από τον Δήμο Σιθωνίας και τέλος και πιο σημαντικό από ένα σταθερό κι αμετάκλητο πλάνο που καταρτίστηκε από την διοίκηση και εφαρμόστηκε απαράκλητα καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης του  covid-19  και συνεχίζει να εφαρμόζεται.  Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και μ’ ένα καθεστώς όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει αθέμιτου ανταγωνισμού στο οποίο έχουν βάλει τις Δημοτικές Ανώνυμες Επιχειρήσεις βάση της νομοθεσίας που ισχύει, με το φαινόμενο του covid-19, καταφέρνουμε να εμφανίζουμε θετική εικόνα, τη στιγμή που το σύνολο των Δημοτικών Επιχειρήσεων είναι προβληματικές και με συσσωρευμένα χρέη και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα:

Αποφασίζει Ομόφωνα:

Α. Εγκρίνει τον Απολογισμό του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ του έτους 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1-1-2020 έως και την 31-12-2020 με την σχετική έκθεση και τον πίνακα απολογισμού

Ταμείο 1-1-202067.889
Έσοδα 2020423.546
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ491.435
Έξοδα 2020420.437
Πληρωμές ΠΟΕ29.104
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ449.541
ΤΑΜΕΙΟ 31-12-202041.894

Β.  Η παρούσα να υποβληθεί μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας για την απαιτούμενη έγκριση.

Comments are closed.