ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
20 Δεκεμβρίου, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
20 Δεκεμβρίου, 2019

Στην Συκιά σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που βρίσκεται στη Συκιά Χαλκιδικής οι με αριθμό πρωτοκόλλου 547, 548 και 549/20-12-2019 προσκλήσεις υποβολής προσφοράς που αφορούν:
-την προμήθεια σφαιρών για το δημοτικό σφαγείο
-την εργασία για σέρβις σε όχημα της επιχείρησης
-την υπηρεσία για ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με φωτογραφικό υλικό
του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. για το έτος 2019’’.
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  1. ΔΕΛΗΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. ΚΟKΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.