ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
16 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
19 Δεκεμβρίου, 2019

Στην Συκιά σήμερα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9.45 π.μ. παρουσία μαρτύρων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που βρίσκεται στη Συκιά Χαλκιδικής η με αριθμό πρωτοκόλλου 518/16-12-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που αφορά:

Την υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ»,
του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. για το έτος 2019’’.
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΔΕΛΗΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. ΚΟKΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.