Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
10 Ιουλίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
15 Ιουλίου, 2021

Προς:

ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2375072233

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για ιατρικές υπηρεσίες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Η υπηρεσία αφορά την παρουσία ιατρού στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτόκολλου για την περίπτωση ύποπτου κρούσματος και αξιολόγηση περιστατικού covid-19 (Υπουργείο Τουρισμού ΦΕΚ 2084,Β΄/30-05-2020, για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις)
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 30/09/2021, έναντι του ποσού των 2.232,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.