Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
8 Ιουνίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
18 Ιουνίου, 2021

Προς:
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝ
ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 38/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η υπηρεσία αποκομιδής υγρών λυμάτων-απόβλητων από το κάμπινγκ Πλατανίτσι και μεταφορά τους προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σάρτη Χαλκιδικής.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 5/8/2021, έναντι του ποσού των 6.472,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.