Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
8 Ιουνίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
15 Ιουνίου, 2021

Προς:
ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ&ΥΠΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57013
ΤΗΛ 2310685200

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 36/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η υπηρεσία για τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 15/9/2021, έναντι του ποσού των 10.972,87 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.