Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
5 Ιουνίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
8 Ιουνίου, 2021

ΠΡΟΣ

O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη 546 27

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 35/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ετήσια συντήρηση των εφαρμογών του λογιστικού λογισμικού και του προγράμματος μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί το λογιστήριο της εταιρίας.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2021, έναντι του ποσού των 1.681,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 7/6/21 στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.